Εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και τους κλάδους σύνδεσης αυτής θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα από τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 του μήνα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

* Αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων, εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ12 (αεροδρόμιο, Νέα Μουδανιά) και Κ5 (Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424 ΓΣΝΕ) με κατεύθυνση προς δυτικά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών με κατεύθυνση προς δυτικά θα είναι στις 9 το πρωί.

* Αδροποίηση επιφάνειας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριοβολής στον ανισόπεδο κόμβο Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα, Μαλακοπή) με κατεύθυνση προς ανατολικά και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών θα είναι στις 6 το πρωί.

Εργασίες συντήρησης όμως θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ημέρες και επί της οδού Λαγκαδά και τους κλάδους σύνδεσης αυτής. Ειδικότερα προγραμματίζεται:

* Κοπή χόρτων και κλαδιών, χωματουργικές εργασίες και καθαρισμός στο οδικό τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Στρατού του δήμου Παύλου Μελά και του ανισόπεδου κόμβου Ωραιοκάστρου με κατεύθυνση προς Τιτάν και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών με κατεύθυνση προς Τιτάν θα είναι στις 8 το πρωί.

* Αποκατάσταση προστατευτικών στηθαίων, εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρου έως τη λεωφόρο Στρατού του δήμου Παύλου Μελά με κατεύθυνση προς κέντρο Θεσσαλονίκης και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας. Η ώρα έναρξης των εργασιών με κατεύθυνση προς κέντρο θα είναι στις 8 το πρωί.

Ήδη έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με τα τμήματα Τροχαίας Θεσσαλονίκης (Α’ και Β’), ώστε να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.