Ακριβά στοιχίζει ήδη στην ΟΛΘ Α.Ε. η κατάργηση, από τους τελωνειακούς, της νυκτερινής βάρδιας στην ‘Πύλη 16’ του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ενώ ανατρέπονται οι προβλέψεις της Εταιρείας για αύξηση 30% στη διακίνηση containers στο σύνολο του 2017.

Βάσει στοιχείων που έχουν επεξεργαστεί οι εργαζόμενοι στον ΟΛΘ, στο πρώτο δίμηνο από τότε που σταμάτησαν οι τελωνειακοί να εργάζονται στη νυκτερινή βάρδια (από 16/9/2017), το Λιμάνι έχει μία απώλεια εσόδων της τάξης του 1 εκατ ευρώ.

Η απώλεια αυτή, όπως την αναλύουν, προκύπτει από τις τέσσερις ακυρώσεις προγραμματισμένων αφίξεων πλοίων στο ΣΕΜΠΟ (συνολικών 3.000 κινήσεων με χρέωση περίπου 132,76 ευρώ ανά container, μέση τιμή) και τις προσωρινές αλλαγές δρομολογίων επτά πλοίων ( 5.000 κινήσεις Ε/Κ με χρέωση 132,76 ευρώ ανά «κουτί»).

Όπως επισημαίνεται, από την απώλεια των παραπάνω εσόδων, ζημιώνεται με πολλούς τρόπους και το δημόσιο. Πιο συγκεκριμένα, το δημόσιο θα έχει απώλεια σε φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, μικρότερο θα είναι το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% των εσόδων της ΟΛΘ Α.Ε. που κατευθύνεται στο δημόσιο κορβανά, ενώ αρνητική επίπτωση θα υπάρξει και στα μερίσματα που θα εισπράξει ο μέχρι σήμερα μεγαλομέτοχος της Εταιρείας, από τα κέρδη για τη χρήση του 2017.

Μειωμένα έσοδα, αυξημένα έξοδα

Η αρνητική επίπτωση μεγαλώνει, επειδή η μείωση των εσόδων συνοδεύεται από αύξηση εξόδων,  προκειμένου η ΟΛΘ ΑΕ να αντιμετωπίσει έστω εν μέρει τις συνέπειες από τη κατάργηση της τρίτης βάρδιας. Πιο συγκεκριμένα  έχει αυξηθεί το κόστος παροχής υπηρεσιών στο ΣΕΜΠΟ, εξ’ αιτίας των περισσοτέρων κινήσεων για τη μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων, ενώ από την καταπόνηση μηχανημάτων και προσωπικού υπάρχει, όπως επισημαίνεται, κίνδυνος για black out.

Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά κι’ από την οποία πλήττονται ναυτικοί πράκτορες, γενικότερα χρήστες του λιμένα, το εμπόριο και η εξαγωγική βιομηχανία της περιοχής, οι εργαζόμενοι επιρρίπτουν ευθύνες στο ΤΑΙΠΕΔ, στη διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε., την ΑΑΔΕ και τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες.

Εξηγούν μάλιστα ότι το ΤΑΙΠΕΔ ευθύνεται επειδή άσκησε πιέσεις για να μη προσληφθεί, τον περασμένο Μάρτιο, προσωπικό, απαραίτητο για να λειτουργήσει εντός του ΟΛΘ ο χώρος προσωρινής απόθεσης εγχωρίων προς εξαγωγή εμπορευμάτων, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και της Τελωνειακής Νομοθεσίας, οπλίζοντας έτσι του τελωνειακούς με επιχειρήματα για να προχωρήσουν στην κατάργηση της νυκτερινής βάρδιας.

Κατά τους εργαζόμενους, ευθύνες έχει και η εκτελεστική διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. που δεν προχώρησε στις προσλήψεις παρότι γνώριζε το πρόβλημα, ενώ επίσης ευθύνες έχουν ΑΑΔΕ και αρμόδιο Υπουργείο, που δεν προχωρούν στην επίλυση των θεμάτων των Τελωνειακών με αποτέλεσμα να πλήττεται η ΟΛΘ Α.Ε. και ο επιχειρηματικός κόσμος της βόρειας Ελλάδας.

Σε παρένθεση σημειώνεται ότι από τη μη λειτουργία εντός του ΟΛΘ, χώρου απόθεσης των προς εξαγωγή εγχωρίων, η Εταιρεία υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση «χάνει» έσοδα 4 εκατομμυρίων και λειτουργικά κέρδη 1,1 εκατ ευρώ.

Απώλεια φορτίων προς εξαγωγή

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης χάνει φορτία συνεπεία της κατάργησης της τρίτης βάρδιας (10μ.μ.-6πμ.), όπως φαίνεται και  από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της  ΟΛΘ Α.Ε. και της  PCT (ΟΛΠ -COSCO), καθώς η διαφορά 41%  υπέρ του ΟΛΘ στη διακίνηση εγχωρίων προς εξαγωγή containers  του Ιανουαρίου 2017  (14.411 και 10. 192 αντίστοιχα ), περιορίστηκε στο 8% το Σεπτέμβριο 2017 (14.290 και 13.231 αντίστοιχα).

Όσο και αν καταβάλλει προσπάθειες η ΟΛΘ Α.Ε. να διευκολύνει την είσοδο περισσοτέρων Ε/Κ στο λιμάνι, από το πρωί έως τις 10 το βράδυ, προκειμένου να φορτωθούν στη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, δεν μπορούν να καλυφθούν οι απώλειες. Έτσι, στη διάρκεια της νυκτερινής φορτώνεται μόνο το 12,5% των εμπορευματοκιβωτίων.

Από τις λειτουργικές αρρυθμίες που έχουν προκληθεί, ο μέσος χρόνος αναμονής των πλοίων στο αγκυροβόλιο για την εξυπηρέτησή τους στο ΣΕΜΠΟ έχει πλέον φτάσει στις 60 ώρες, όταν κατά το 2016 ήταν 19,5 ώρες.

Εάν η κατάργηση της τρίτης/νυκτερινής βάρδιας στη ‘Πύλη 16’ παγιωθεί, όπως φαίνεται να συμβαίνει, οι απώλειες για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μεγεθυνθούν, κάτι που σε όλους τους τόνους επισημαίνουν οι εργαζόμενοι της ΟΛΘ Α.Ε.

 

 

 

 

Πηγή: https://voria.gr/article/o-olth-echase-1-ekat-esoda-se-dio-mines-ex-etias-ton-teloniakon