Το νέο τοπίο στις Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης παρουσίασε από το ΥΜΑΘ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, όπως αυτό διαμορφώνεται με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή με τίτλο: «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».

Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση το σχέδιο νόμου που κρατικοποιεί άμεσα τον ΟΑΣΘ.

 

 

 

 

 

 

 

Τα κεντρικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:

Δημιουργείται ένας φορέας δημόσιος, η ΟΣΕΘ Α.Ε., που θα έχει την εποπτεία των αστικών συγκοινωνιών και ένας επίσης δημόσιος φορέας, η ΑΣΥΘ Α.Ε. που θα παρέχει τις συγκοινωνιακές υπηρεσίες.

Με την ψήφιση του νόμου, μέσα στον Ιούλιο, ο ΟΑΣΘ κρατικοποιείται και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες με την ίδια επωνυμία, αλλά σαν κρατικός φορέας πλέον, το αργότερο μέχρι τις 3/12/2019.

– Η ΑΣΥΘ Α.Ε. θα τεθεί σε λειτουργία μόλις κρίνουν τα διοικητικά συμβούλια του ΟΣΕΘ και του κρατικοποιημένου ΟΑΣΘ ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει στην παροχή υπηρεσιών. Μέτοχος της ΑΣΥΘ Α.Ε. θα ειναι ο ΟΣΕΘ, ο οποίος όμως θα μπορεί να μεταβιβάσει σε οργανισμούς του α’ και του β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι και το 49% των μετοχών.

– Υπό την “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.”, που θα είναι θυγατρική εταιρεία της ΟΣΕΘ Α.Ε., θα λειτουργεί και το Μετρό Θεσσαλονίκης (μέσο σταθερής υπόγειας τροχιάς), όπως και αστικό συγκοινωνιακό μέσο σταθερής επίγειας τροχιάς (τραμ). Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.ΣΥ.Θ Α.Ε. ορίζεται σε 3 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία θα έχει 9μελές δ.σ. με διάρκεια θητείας τα τρία έτη.

– Ο ΟΣΕΘ («Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης») έχει αντικείμενο την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των επιβατικών αστικών συγκοινωνιών στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης. Στις αρμοδιότητες του ΟΣΕΘ είναι και τα Κανονισμού λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί- αγοραία). Το μετοχικό κεφάλαια της ΟΣΕΘ Α.Ε. ορίζεται σε 6 εκατ. ευρώ και δ.σ. της εταιρείας θα αποτελείται από εννέα μέλη που θα έχουν τριετή θητεία. Στο δ.σ. θα εκπροσωπούνται η Π.Κ.Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας και τα Επιμελητήρια με ένα μέλος έκαστος φορέας.

 

 

 

 

Ο υπουργός τόνισε ότι τόσο οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ όσο και οι εργαζόμενοι στον ΣΑΣΘ θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους στις νέες υπό σύσταση εταιρείες.

Ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι μετά από πραγματικό διάλογο η κυβέρνηση υλοποιεί την απόφαση της για να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη λειτουργικές, αποτελεσματικές και σύγχρονες συγκοινωνίες με κοινωνικό πρόσημο.

Οι περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν στον υπουργό αφορούσαν την οργάνωση του νέου φορέα που θα αντικαταστήσει τον ΟΑΣΘ. Ο κ. Σπίρτζης τόνισε ότι η λύση της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός 1370/2007), καθώς και ότι ο χρόνος ισχύος του νόμου 2898/2001 έχει παρέλθει, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.3652/2008 και τον ν.3897/2010, οπότε αυτοδικαίως περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΣΘ.

Σημειώνεται στο κείμενο του σχεδίου νόμου ότι η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΣΘ που η αξία τους εχει αποσβεστεί, γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πλήρως αποσβεστεί το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει στους μετόχους του ΟΑΣΘ την μη αποσβεσθείσα αξία.

Με την δημοσίευση του νόμου, συνέρχεται η γενική συνέλευση του ΟΑΣΘ με εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου τους υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  και, με απόφασή της θέτει τον ΟΑΣΘ σε εκκαθάριση εν λειτουργία. Επίσης, ορίζει η συνέλευση την προσωρινή συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση προκειμένου να εκτελείται το συγκοινωνιακό έργο.

Σημειώνεται ότι το δ.σ. του κρατικού πλέον ΟΑΣΘ, θα αναθέσει με διεθνή διαγωνισμό σε ελεγκτική εταιρεία την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης ώστε να αποζημιωθούν οι μέτοχοι της. Στην αξία δεν περιλαμβάνεται αυτή που οφείλεται στον μονοπωλιακό της χαρακτήρα, ενώ στο τίμημα που θα καταβληθεί θα συμψηφιστούν απαιτήσεις του Δημοσίου ή οργανισμών κοινωνικής ασφάλειας έναντι του ΟΑΣΘ.

Όταν ο κ. Σπίρτζης ρωτήθηκε σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί στο εξής, είπε ότι τιμή του εισιτηρίου θα παραμείνει ίδια.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ

 

 

Πηγή: http://www.voria.gr/ (1, 2)