Στην απασχόληση 35.000 ανέργων το 2012 στοχεύει το πρόγραμμα αυτεπιστασίας στους δήμους, που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και αφορά στην απασχόληση ανέργων σε τεχνικά επαγγέλματα για έργα τοπικής κλίμακας που θα υλοποιούν οι δήμοι.

 
Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης των έργων αυτεπιστασίας μέχρι το 2014 θα πλησιάσει το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους 120.000 ανέργους. Για το 2012 θα διατεθούν κονδύλια 200 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης θα προέλθει από δημοτικούς πόρους.
 
 
Οι ειδικότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι άνεργοι είναι εργάτες γενικών καθηκόντων, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί και χειριστές μηχανημάτων.
 
Οι απασχολούμενοι στα προγράμματα θα αμείβονται με 625 ευρώ καθαρές μηνιαίες αποδοχές, μέχρι 135 ημερομίσθια τον χρόνο και θα επιλέγονται με τη σειρά κατάταξης σε κυλιόμενο πίνακα του ΟΑΕΔ που θα λαμβάνουν έπειτα από μοριοδότηση.
 
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση στην ειδική εφαρμογή που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.OAED.gr), στην οποία θα μπορούν να παρακολουθούν το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή τους. Επίσης θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στα ΚΕΠ καθώς και στις δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες από τον Φεβρουάριο θα παραμείνουν ανοιχτές και τα απογεύματα προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό. Τις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση του ΟΑΕΔ προς τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ανέργους ηλικίας από 18-65 ετών, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.