Παρά τις έντονες αντιδράσεις των συμβασιούχων του Δήμου Θεσσαλονίκης, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά τη χτεσινή συνεδρίαση την πρόσληψη 610 νέων συμβασιούχων , οι οποίοι θα εργαστούν με δίμηνες συμβάσεις  στον τομέα της καθαριότητας.

 
Πρόκειται για 469 εργάτες σαρώματος και αποκομιδής, 70 οδηγούς απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων καθαριότητας, 13 οδηγούς τρικύκλων, 27 οδηγούς ρυμουλκών οχημάτων, 3 ηλεκτροσυγκολλητές, 3 οξυγονοκολλητές, 15 μηχανικούς αυτοκινήτων, έναν χειριστή φορτωτών, δύο ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, έναν εφαρμοστή τορναδόρο, έναν τεχνίτη ελαστικών, δύο τεχνίτες αμαξωμάτων και δύο λιπαντές – πλύντες.
 
Η προκήρυξη θα βγει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου, μόλις η απόφαση εγκριθεί και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 
 
 
thestival.gr