100 κείμενα για την πανδημία σε έναν δωρεάν τόμο

Συνέντευξη στην Λεμονιά Βασβάνη Εκατό κείμενα-αποκρίσεις, γραμμένα από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, π ου διερευνούν το σκοτεινό ατομικό και συλλογικό “τώρα” της πανδημίας και των μέτρων και αναρωτιούνται για τον κόσμο “αύριο” περιλαμβάνονται στον τόμο ” Αποτυπώσεις σε στιγμές κινδύνου”, που με φροντίδα της Εταιρείας Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου κυκλοφορεί ηλεκτρονικά και δωρεάν για τους αναγνώστες από τις εκδόσεις Νήσ ος ως 19ος τόμος των “τοπικών”.