8ο Φεστιβάλ Γιόγκα Θεσσαλονίκης

Το φετινό θέμα του φεστιβάλ μας καλεί να ερευνήσουμε πώς μπορούμε να είμαστε ειρηνικοί και αρμονικοί με την πρακτική της Γιόγκα, στην σωματική μας εξάσκηση αλλά και έξω από αυτήν. Οι ασκούμενοι σταδιακά χτίζουν τον αυτοσεβασμό και την αυταγάπη ώστε να αναπτύσσουν ολοένα και λιγότερη προσπάθεια μέσα στην πρακτική τους, να απολαμβάνουν με ευγνωμοσύνη την κάθε στιγμή εντός και εκτός στρώματος.