Αναβολή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελιάς

Αναβάλλεται το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαϊου 2020. Μετά την πανδημία που έχει προκύψει, μεταφέρεται για τον Μάιο 2021.