Αυτό είναι το σήμα-σφραγίδα για τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα(φωτο)

Το σήμα – σφραγίδα για τα μακεδονικά προϊόντα δημιουργήθηκε με την αρωγή της εταιρείας μέλους του ΣΕΒΕ fotone και συνοδεύεται από κανονισμό χρήσης. Έτοιμο είναι το σήμα – σφραγίδα, που δημιούργησε ο Σ ύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα το προτείνει ως συνοδευτικό σε συσκευασίες, προωθητικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο κάθε εμπορικού σήματος προϊόντος ή κάθε λογότυπου ελληνικής εταιρείας, που έχει λόγους να τονίσει την ελληνική καταγωγή της μακεδονικής της ταυτότητας.