Δ. Καλαμαριάς: Ορίστηκαν οι αντιπρόεδροι της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μετά την ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς για την εκλογή προεδρείου του Δ.Σ. και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις δύο Επιτροπές, Οικονομική και Ποιότητας Ζωής, αποδόθηκαν οι δύο θέσεις των αντιπροέδρων στην Αντιπολίτευση.