Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Υποβολή αιτημάτων για ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο

Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου λειτουργεί από τις 25 Μαΐου του 2017 ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας”). Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του δήμου, που διαβιούν κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας (όπως αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ).