Δήμος Θεσσαλονίκης: Ομάδα συμβουλευτικής στήριξης γονέων με παιδιά στην εφηβεία

Η εφηβεία αποτελεί μια σημαντική,μεταβατική περίοδο για τα παιδιά και ταυτόχρονα μια πρόκληση για τους γονείς. Στην ομάδα θα συζητηθούν θέματα που θα αφορούν τις μεταβολές που συμβαίνουν κατά την εφηβεία στα παιδιά,τις τεχνικές επιτυχημένης επικοινωνίας με τους εφήβους, τα συναισθήματα των εφήβων με τους γονείς,τα όρια στη συμπεριφορά και τη διαχείριση των εφήβων και γενικά τα συνήθη προβλήματα συμπεριφοράς που συναντάμε στην εφηβεία.Ο συντονισμός της ομάδας γίνεται από ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Δήμου Θεσσαλονίκης.