ΔΝΤ: Στο 30% η παραοικονομία στην Ελλάδα – Πλήγμα για τις μειώσεις φόρων | ΣΚΑΪ

Το μέγεθος της παραοικονομίας μειώθηκε σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει σημαντικό, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση του ΔΝΤ υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων, η οποία θα επικεντρώνεται σε ειδικούς για κάθε χώρα οδηγούς, προκειμένου να καταπολεμηθεί με επιτυχία η παραοικονομία, καθώς είναι επιζήμια για τη μείωση της φορολογίας.