Εκατοντάδες σημάνσεις μακεδονικών προϊόντων στόχος του ΣΕΒΕ το 2020

Μετά την τυπική κατοχύρωση, ο ΣΕΒΕ θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση και διαφήμιση του σήματος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές Καθ’ οδόν προς το Αλικάντε της Iσπανίας, στο Γραφείο Διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) βρίσκεται ο κανονισμός χρήσης του συλλογικού σήματος για τα μακεδονικά προϊόντα που ετοίμασε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ.