Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς | Kathimerini

“Το σύμπαν για όλους” είναι ο τίτλος του επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Φυσικής, Πληροφορικής και Τεχνολογίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ξεκινάει σε πιλοτική φάση άμεσα και φέρει την υπογραφή κορυφαίων οργανισμών διεθνώς. | Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα