Εταιρεία της Θεσσαλονίκης μετρά τους ρύπους των οχημάτων στην Ευρώπη

Η Emisia είναι πολύτιμος εταίρος της Κομισιόν, υπουργείων Περιβάλλοντος ανά τον κόσμο και μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών και πετρελαιοβιομηχανιών. Τα 22 από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούν το λογισμικό της, το διάσημο πλέον Copert, για την απογραφή των ρύπων που εκπέμπουν τα οχήματά τους.