Εξετάσεις οδήγησης : Πότε ξεκινάνε τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα – ΤΑ ΝΕΑ

Με την ίδια εγκύκλιο προβλέπεται ότι παραμένουν σε ισχύ μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2020 οι άδειες οδήγησης και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Επίσης, η ισχύς των Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ παρατείνεται μέχρι τις 30-9-2020.

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.