Τι θα ισχύσει για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με διανομή στα σπίτια των φοιτητών θα παραδίδονται τα συγγράμματα σύμφωνα με απόφαση των εκδοτών