Φτωχότερη και υπερφορολογημένη η μεσαία τάξη, Ειρήνης Χρυσολωρά | Kathimerini

Φτωχότερη κατά πάνω από 30% σε σύγκριση με την προμνημονιακή περίοδο, υπερφορολογημένη και διογκωμένη ως μέγεθος στο σύνολο του πληθυσμού, καθώς μετακινήθηκαν σε αυτήν πιο εύπορες, κατά το παρελθόν, εισοδηματικές κατηγορίες, η μεσαία τάξη πλήρωσε ακριβά το “μάρμαρο” της κρίσης.