Γαλάτιστα : Μια εταιρεία που εκτρέφει χέλια στο βουνό! – Χαλκιδική Ειδήσεις – Halkidikinews.gr

Πρόκειται για μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία, από την εκτροφή χελιών και τη μεταποίησή τους -μαζί και άλλων ψαριών- μέχρι τη διανομή τους. Στις δύο μονάδες της, δυναμικότητας 60 τόνων έκαστη, αντλείται νερό από τα πλούσια υπόγεια υδροφόρα στρώματα της περιοχής και στις δεξαμενές τους, διαμέτρου πέντε μέτρων, με βιολογικό καθαρισμό, εκτρέφονται χέλια σε ιδανικές συνθήκες.