Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μνήμη, Μνημεία, Ανάμνηση: Συζητάμε με τα παιδιά ιστορίες από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια της Κατοχής”

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος “Μνήμη, Μνημεία, Ανάμνηση: Συζητάμε με τα παιδιά ιστορίες από το Στρατόπεδο Παύλου Μελά κατά τη διάρκεια της Κατοχής”, διοργανώνεται από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά, ενημερωτική ημερίδα, την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 12.30 – 14.00, στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης, στην οδό Λαγκαδά 221, στη Σταυρούπολη.