Κ. Μακεδονία: 4 εκατ. ευρώ σε κουπόνια καινοτομίας για 400 εταιρείες

Το σχετικό κονδύλι είναι 4 εκατ. ευρώ και με δεδομένο ότι το ανώτερο ποσό επιχορήγησης είναι τα 10.000 ευρώ μπορούν να επωφεληθούν 400 επιχειρήσεις. Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Α λεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, του ΕΦΕΠΑΕ και το υ ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ, με θέμα τα “Κουπόνια Καινοτομίας”.