"Το ΑΠΘ θα μπορέσει να δώσει την ευκαιρία σε νέα παιδιά, σε καλούς ερευνητές, να δημιουργήσουν τα δικά τους προϊόντα, ακόμα και τις δικές τους εταιρείες" δηλώνει ο Στράτος Στυλιανίδης, αντιπρύτανης Έρευνας και Δία Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ.

Κέντρο Καινοτομίας Τροφίμων από το Α.Π.Θ.

Η συμφωνία συνεργασίας του ΑΠΘ με το πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ ανοίγει μία νέα σελίδα στον κλάδο της αγροδιατροφής σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό επίπεδο, γεγονός που μαρτυρά αφενός τη στόχευση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους νέους, αφετέρου τη συμμετοχή του ιδρύματος…

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.