Μεγάλες αλλαγές στην αγορά ακινήτων λόγω κορωνοϊού

Μεγάλες αλλαγές στην αγορά ακινήτων λόγω κορωνοϊού

Τα πρώτα σημάδια αλλαγών έχουν ήδη φανεί με πολλούς ιδιοκτήτες να σπεύδουν να μειώσουν το μίσθωμα, να επιστρέφουν στην παραδοσιακή μακροχρόνια μίσθωση ή να προσπαθούν να πωλήσουν το ακίνητό τους μπροστά στις συνθήκες αβεβαιότητας που έχουν δημιουργηθεί για την βραχυχρόνια μίσθωση.

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.