Μητσοτάκης για τουρκική εισβολή στη Συρία: Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση συνόρων και Συνθηκών (VIDEO)

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, γεγονότα που οδηγούν στη βίαιη αλλοίωση δημογραφικών δεδομένων αποτελούν μια πρόσθετη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου κι ανακαλούν ιστορικές μνήμες ανάξιες του σύγχρονου πολιτισμού. “Πρόκειται για μία από τις λίγες απειλές που εκδηλώνονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Με τον κ.