“Μπλόκο” στις αυθαίρετες και υψηλές χρεώσεις από τους πενταψήφιους αριθμούς

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) θέλει να βάλει ένα “στοπ” στις υψηλές χρεώσεις μέσω των πενταψήφιων αριθμών. Στην τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), προχώρησε η ΕΕΤΤ, ώστε να διασφαλίζεται η ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη των συγκεκριμένων υπηρεσιών και να αποφεύγονται αυθαίρετες χρεώσεις χρηστών.