Ο Δ. Παύλου Μελά χρηματοδοτείται με 586.192,95 ευρώ για “Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου” της Σταυρούπολης

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Παύλου Μελά και τροποποιήθηκε με την ΑΠ 5103/2019 της ΠΚΜ, η ενταγμένη Πράξη “Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Δήμου Παύλου Μελά” που αφορά την περιοχή της Δ.Κ. Σταυρούπολης, με το συνολικό προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στο ποσό των 586.192,95 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”.