Ο δήμος Θέρμης συμμετέχει στον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Ο δήμος Θέρμης είναι το νέο συνδρομητικό μέλος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή της απόφασης 67/2020 του δημοτικού συμβουλίου Θέρμης, παρουσία του δημάρχου, κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου.Εκπρόσωποι του δήμου στον Οργανισμό ορίζονται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τιτέλης με αναπληρωματικό μέλος τη δημοτική σύμβουλο κ.