«Ο Κήπος» του Bruce Gooch για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αμαλία