Ο κορωνοϊός δεν φαίνεται να μεταδίδεται μέσω του ανδρικού σπέρματος | ΣΚΑΪ

Ο νέος κορωνοϊός δεν φαίνεται να καταλήγει στο ανδρικό σπέρμα και να μεταδίδεται μέσω αυτού, όπως δείχνει μικρή αμερικανο-κινεζική μελέτη. Αυτή η διαπίστωση είναι καθησυχαστική σε έναν βαθμό, χωρίς, πάντως, να σημαίνει ότι γενικότερα η εγγύτητα της ερωτικής επαφής δεν κρύβει κινδύνους μετάδοσης του ιού.

Πολύ μικρή η πιθανότητα σεξουαλικής μετάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με μελέτη | ΣΚΑΪ

Ο νέος κορωνοϊός δεν φαίνεται να καταλήγει στο σπέρμα του άνδρα και να μεταδίδεται μέσω αυτού, όπως δείχνει μία μικρή αμερικανο-κινεζική μελέτη. Αυτή η διαπίστωση είναι καθησυχαστική σε έναν βαθμό, χωρίς, πάντως, να σημαίνει ότι γενικότερα η εγγύτητα της ερωτικής επαφής δεν κρύβει κινδύνους μετάδοσης του ιού.

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.