Σύμβαση έως το 2020

 

Ο ΟΑΣΘ διατηρεί το μονοπώλιο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης έως και δύο χρόνια μετά την θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του γενικού γραμματέα Υποδομών, κ. Στράτου Σιμόπουλου θα είναι έτοιμο έως το 2018.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών, η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΘ και σε περίπτωση μονομερούς αλλαγής, το δημόσιο θα έπρεπε να καταβάλει στον ΟΑΣΘ τις δαπάνες για τα αναπόσβεστα πάγια, «τα οποία ανέρχονται σε αρκετά δισ. ευρώ». Πρακτικά, αυτό φέρνει την λήξη της σύμβασης το 2020, κοντά δηλαδή στον Δεκέμβριο του 2019 όταν εκπνέει η προθεσμία εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού 1370/2007, που προβλέπει διεθνή διαγωνισμό για την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών, όπου δεν υπάρχει δημόσιος φορέας. Με την λήξη της σύμβασης παραχώρησης, τα αμαξοστάσια και ο στόλος περιέρχονται στο δημόσιο, το οποίο αποζημιώνει τους μετόχους για το αναπόσβεστο της αξίας των πάγιων στοιχείων.

Δεν θα αγοραστούν νέα λεωφορεία

Σύμφωνα με πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, που εξασφάλισε «Το Βήμα», διάταξη ορίζει ότι η διάρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του ΟΑΣΘ από της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας των ως καινούριων ορίζεται στα 20 έτη.

«Ως χρόνος απόσβεσης των λεωφορείων που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μετά την ισχύ του παρόντος νόμου ορίζονται τα 20 έτη, η δε κατ’ έτος αποσβεστέα αξία θα ισούται με το μη αποσβεσθέν διαιρούμενο δια του υπολειπόμενου χρόνου απόσβεσης έως της συμπλήρωσης των 20 ετών κυκλοφορίας» αναφέρεται στο νομοσχέδιο.

Έτσι, εκτιμάται ότι ο ΟΑΣΘ δεν θα έχει σημαντικές ανάγκες προμήθειας νέου στόλου στο άμεσο μέλλον μέχρι την λήξη της σύμβασης παραχώρησης, δεδομένου ότι ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων του είναι σχετικά μικρός. Δηλαδή οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ κατά πάσα πιθανότητα όχι μόνο δεν θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη, αλλά, και ως φαίνεται, θα αποζημιωθούν από το δημόσιο για το αναπόσβεστο της αξίας του τροχαίου υλικού.

Κέρδισε όλες τις διαιτησίες

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτουργεί με ένα ιδιότυπο καθεστώς από το 1957, βάσει της σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το δημόσιο, έχει επιτύχει την διαρκή δικαίωση των οικονομικών του αξιώσεων στα διαιτητικά δικαστήρια, παρόλο που έχει επιδοτηθεί παχυλά σε σχέση με τον ΟΑΣΑ, διατηρεί σταθερό επιχειρηματικό κέρδος και κρατά «κλειστά» τα οικονομικά του βιβλία.

Χάρη στις πρόνοιες της σύμβασης παραχώρησης, ο ΟΑΣΘ δικαιώνεται με μαθηματική ακρίβεια για τις οικονομικές του αξιώσεις στα διαιτητικά δικαστήρια. Πρόσφατη υπουργική απόφαση επανακαθόρισε για τυπικούς λόγους τις επιδοτήσεις του ΟΑΣΘ για την περίοδο 2009-2011 έπειτα από την δικαίωση του στα δικαστήρια, τα οποία του επιδίκασαν 66 εκατ. ευρώ περισσότερα.

Μετά την διαπραγμάτευση του κ. Παπαδόπουλου, ο ΟΑΣΘ παραιτήθηκε από το δικαίωμα προσφυγής στη Διαιτησία για τα έτη 2012-2017, στην οποία είχε προσφύγει, διεκδικώντας τεράστια ποσά, πέραν της νόμιμης επιδότησής του. Συγκεκριμένα:

– Το 2012 το δημόσιο κατέβαλε 96 εκατ. ευρώ στον ΟΑΣΘ, ο οποίος αξίωσε 125,9 εκατ. ευρώ.

– Το 2013 το δημόσιο κατέβαλε 76,5 εκατ. ευρώ στον ΟΑΣΘ, ο οποίος αξίωσε 139,5  εκατ. ευρώ.

– Το 2014 το δημόσιο κατέβαλε 48 εκατ. ευρώ στον ΟΑΣΘ, ο οποίος αξίωσε 135 εκατ. ευρώ.

Τελικώς, ο ΟΑΣΘ ανακάλεσε τις προσφυγές για τα συγκεκριμένα έτη και παραιτήθηκε από την διαιτησία έως και για το 2017. Ο οργανισμός, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, θα αρκεστεί σε 47,1 εκατ. ευρώ το 2015, 41,6 εκατ. ευρώ το 2016 και 39 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο υφυπουργός Υποδομών υπερασπίζεται την συμφωνία με τον ΟΑΣΘ και τονίζει ότι εφεξής η αντισταθμιστική εισφορά μειώνεται δραστικά. «Εάν το ελληνικό δημόσιο δεν κατέβαλε την αντισταθμιστική οφειλή, ο ΟΑΣΘ είχε δικαίωμα να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο, όπου και επιδικαζόταν στο σύνολό τους τα ποσά που ζητούσε, δίχως να έχει το δικαίωμα το Ελληνικό Δημόσιο να προσφύγει» επισημαίνει.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υποδομών, ο ΟΑΣΘ, βάσει της συμφωνίας, έχει δεσμευθεί να επιτύχει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα, με την εξοικονόμηση να έρχεται από την μείωση αποδοχών εργαζομένων και την περιστολή δαπανών. «Τυχόν παρέκκλιση από τα παραπάνω συμφωνηθέντα ο ΟΑΣΘ ανέλαβε την υποχρέωση να τα καλύψει από το επιχειρηματικό κέρδος» σημειώνει.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι οι μειώσεις του μισθολογικού κόστους των δαπανών προσωπικού του ΟΑΣΘ  για την περίοδο 2014-2017 ανέρχονται σε 14,5%, 18% και 20% αντίστοιχα και δεν είναι συμβολικές, όπως ανέφερε πρόσφατο ρεπορτάζ του «Βήματος», που υπογράμμιζε ότι όλα τα χρόνια της κρίσης, όταν και το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 25% και οι μισθοί ακόμη περισσότεροι, η μισθολογική δαπάνη του ΟΑΣΘ παρέμενε σταθερή. Το 2013 οι δαπάνες προσωπικού ήταν 106 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με την απόφαση του κ. Παπαδόπουλου, το 2014 υπολογίζονται σε 94 εκατ. ευρώ, το 2015 σε 90 εκατ. ευρώ και τόσο το 2016 όσο και το 2017 σε 88 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, το επιχειρηματικό κέρδος των μετόχων του ΟΑΣΘ, η ταυτότητα των οποίων είναι παντελώς άγνωστη και διατηρείται μυστική, παραμένει αμετάβλητο στα 16 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρεί ότι το επιχειρηματικό κέρδος θα είναι το «μαξιλάρι», που θα χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι, εάν δεν επιτύχουν τις προβλέψεις της συμφωνίας.

Και άλλα λεφτά, πέραν της επιδότησης

Ωστόσο, άλλη διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών προβλέπει ότι «όσοι διακινούνται με τον ΟΑΣΘ είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, τα αρμόδια υπουργεία αναλαμβάνουν να καταβάλουν στον ΟΑΣΘ είτε το αντίτιμο του κομίστρου είτε την διαφορά από το ισχύον κόμιστρο».

«Το κόμιστρο ή την διαφορά του θα καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική ανά τρίμηνο με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ΟΑΣΘ είτε με βάση τη σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ και των αντίστοιχων φορέων για τις περιπτώσεις που ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών δεν εξακριβώνεται από αλλά στοιχεία» σημειώνεται στο νομοσχέδιο.

«Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθμό των επιβατών καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Υποδομών και του συναρμόδιου υπουργού, μετά από πρόταση του ΟΑΣΘ» αναφέρεται.

Σκάνδαλο διαρκείας

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, την περίοδο 2007-2013 οι αστικές συγκοινωνίες της Αττικής έλαβαν συνολική επιδότηση 980 εκατ. ευρώ για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα. Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύπτεται, το άθροισμα των επιδοτήσεων του ΟΑΣΘ και των αποφάσεων που πέτυχε στα δικαστήρια έφτασε τα 910 εκατ. ευρώ.
Η μέση ετήσια επιδότηση του ΟΑΣΑ για 143 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα έφτασε τα 140 εκατ. ευρώ, όταν ο ΟΑΣΘ για 42 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα (δηλαδή λιγότερο από το 1/3 του συγκοινωνιακού έργου σε σύγκριση με την Αθήνα) έλαβε 130 εκατ. ευρώ. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι κάθε όχημα της ΟΣΥ (λεωφορεία – τρόλεϊ) λαμβάνει επιδότηση περίπου 55.000 ευρώ, όταν κάθε όχημα του ΟΑΣΘ επιδοτείται με 210.000 ευρώ κατ’ έτος.
Αντίστοιχα, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η επιδότηση ανά εργαζόμενο στον ΟΑΣΑ είναι 16.000 ευρώ τον χρόνο, όταν στη Θεσσαλονίκη φτάνει τα 50.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση ανά επιβάτη, η οποία φτάνει τα 20 λεπτά στον ΟΑΣΑ, κυμαίνεται στα 80 λεπτά στον ΟΑΣΘ και φτάνει στο 100% της αξίας του κομίστρου. Αν μετά από όλα αυτά

Πηγή: www.tovima.gr/society/article/?aid=628768

Συμπεράσματα:

– Με τόση ανεργία, τόσους φόρους και τόσα χαράτσια, που είχαν ως συνέπεια να μειωθούν τα πάντα (μισθοί, συντάξεις, αξίες ακινήτων, εμπορική κίνηση κλπ.) οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ απαιτούν σταθερό επιχειρηματικό κέρδος εις βάρος μαθητών, συνταξιούχων, χαμηλά αμοιβόμενων εργαζόμενων, μισθοσυντήρητων και ανέργων.

– Το μεγαλύτερο πρόσφατο σκάνδαλο του ΟΑΣΘ είναι ότι κατήργησε όλα τα δρομολόγια μετά τις 12 το βράδυ “με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αλλά και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου στόλου, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής” (βλ. εδώ). Σε   μία πόλη που τα λεωφορεία αποτελούν το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς, σε μία πόλη, την μεγαλύτερη φοιτητούπολη της χώρας, που μαστίζεται από την ανεργία και τη φτώχεια, ο ΟΑΣΘ σταματάει στις 12 το βράδυ τα δρομολόγια. Μετά σε υποχρεώνει να πληρώσεις ταξί ή να μείνεις σπίτι σου. Ούτε σε μια συναυλία, ούτε καν στον κινηματογράφο δεν μπορεί να πάει όποιος δεν έχει αυτοκίνητο!

– Λογικά, τα κρατικά προνόμοια του ΟΑΣΘ θα έπρεπε να εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες μεταφοράς του επιβατικού κοινού. Τι να πρωτοσχολιάσει και τι να αφήσει κανείς ασχολίαστο όμως στο θέμα αυτό: το air condition που δεν το βάζουν σχεδόν ποτέ οι οδηγοί σε λειτουργία; τη  συμπεριφορά του προσωπικού στο επιβατικό κοινό, σε ποδηλάτες ή σε άλλους οδηγούς; τα αραιά και μη συνεπή ωράρια; τα φρεναρίσματα που θυμίζουν δοκιμή φρένων σε test-drive αγώνων ταχύτητας;… Τελειωμό δεν έχει η λίστα!

Διαβάστε επίσης:

01/10/2014: Πρεμιέρα σήμερα για τα ακριβότερα εισιτήρια του ΟΑΣΘ