Οι ψυχιατρικές κλινικές στην Ευρώπη γεμίζουν ασθενείς. Έχουν όμως τον εξοπλισμό για να λειτουργήσουν;

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται στις 10 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο εστιάζει σε μια θεματική. Το 2017 η ημέρα αφορούσε την ψυχική υγεία στο χώρο της εργασίας και τις δυνατότητες που υπάρχουν για καλύτερες συνθήκες.