Ολοκλήρωση της μεταβίβασης στον ΟΠΑΠ των μετοχών της Intralot στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στον ΟΠΑΠ του συνόλου των μετοχών της Intralot στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, έναντι τιμήματος 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΠΑΠ, ανακοίνωσε στις 23 Ιουλίου ότι η κατά 100% θυγατρική του, OPAP Investment Limited, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία (MOU) με την Intralot για την απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει η τελευταία στην Ελληνικά Λαχεία ΑΕ (ήτοι 511.500 μετοχές που αντιστοιχούν στο 16,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) έναντι τιμήματος είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 ευρώ).

NO COMMENTS

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.