Όροι χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Ο δικτυακός τόπος mysalonika.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή στους επισκέπτες/ χρήστες μιας πλούσιας και πολυσχιδούς συλλογής υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών και πηγών, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, διαφημίσεις κάθε μορφής, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και όσες νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν μελλοντικά στο mysalonika.gr διέπονται από τους όρους που περιγράφονται στο παρόν κείμενο, εκτός αν υπάρξει ρητή περί του αντιθέτου πρόβλεψη.
Το mysalonika.gr είναι αντικειμενικός παρουσιαστής του περιεχομένου του και δεσμεύεται να παρουσιάζει το περιεχόμενο αυτό με τον πιο ολοκληρωμένο-στα όρια του εφικτού- τρόπο, παρέχοντας στους χρήστες του όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να τους συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιοδήποτε ζήτημα τους αφορά και για το οποίο αναζητούν πληροφορίες στον παρόντα δικτυακό τόπο. Παράλληλα δίδεται η ευκαιρία σε όσους από τους χρήστες το επιθυμούν να προωθήσουν την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω του mysalonika.gr εγγραφόμενοι ως απλά ή συνδρομητικά μέλη.
Ο επισκέπτης/ χρήστης/ μέλος των σελίδων και των υπηρεσιών του mysalonika.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site . Συνεπώς οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του mysalonika.gr και εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τότε παρακαλείται να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη/ χρήση. Παρακαλείται επίσης να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών του mysalonika.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των νέων/ τροποποιημένων όρων χρήσης από πλευράς του επισκέπτη/ χρήστη/ μέλους.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του mysalonika.gr , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδίων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του mysalonika.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της αποθήκευσης τμήματος των ως άνω στοιχείων σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το mysalonika.gr , χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του site μας και φέρουν τα σήματα άλλων εταιριών, συνεργατών φορέων, οργανισμών ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς η ευθύνη για την προστασία τους βαρύνει τους ίδιους. Το ίδιο ισχύει και για το υλικό και τις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες και επιχειρήσεις των συνδρομητικών μελών μας και που αναρτώνται στις σελίδες που το mysalonika.gr τους έχει παραχωρήσει δυνάμει των μεταξύ τους υπογραφέντων συμβάσεων.

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ MYSALONIKA.GR
Ο επισκέπτης/ χρήστης/ μέλος των σελίδων και των υπηρεσιών του mysalonika.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο επισκέπτης/ χρήστης/ μέλος του mysalonika.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το mysalonika.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του mysalonika.gr
συνθήκες, συμπΥπό οποιεσδήποτε εριλαμβανομένης και της αμέλειας, το mysalonika.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε υλική ή ηθική ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης κατά την πλοήγησή του στις σελίδες των συνδρομητικών μελών ή την οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί τους.
Τα περιεχόμενα του site παρέχονται όπως ακριβώς είναι, χωρίς καμιά εγγύηση εκπεφρασμένη ή συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Το mysalonika.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές ( servers ) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του κοινού παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το mysalonika.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων επισκευών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον επισκέπτη/ χρήστη.

Δ. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES ΚΑΙ ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ mysalonika.gr (LINKS)
Το mysalonika.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων sites στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners . Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/ χρήση τους ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να απευθύνεται στα sites αυτά, τα οποία και φέρουν αποκλειστικά κάθε ευθύνη. Το mysalonika.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Δεσμοί ( links ) προς το mysalonika.gr επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις άλλες σελίδες, εκτός αν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου συμφωνία μεταξύ του mysalonika.gr και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Οι δεσμοί αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS) Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/ χρήστης των υπηρεσιών του mysalonika.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών ( mailing lists ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του mysalonika.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. Το site διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής ή διαγραφής οποιουδήποτε προσώπου στις λίστες αυτές.

ΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ- ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ- ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Το mysalonika.gr παρέχει στους χρήστες που το επιθυμούν τη δυνατότητα να προωθήσουν την οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητά τους, εγγραφόμενοι στους ονοματικούς καταλόγους του site ως απλά ή συνδρομητικά μέλη.
Η εγγραφή του χρήστη ως απλού μέλους γίνεται δωρεάν και με την ολοκλήρωσή της καταχωρείται το νέο μέλος στον αντίστοιχο με τη δραστηριότητά του ονοματικό κατάλογο. Στην καταχώρηση περιλαμβάνεται το όνομα ή η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση ή η έδρα και το τηλέφωνό της.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την εγγραφή του ως συνδρομητικού μέλους, υποχρεούται να καταβάλει στην αρχή κάθε έτους το στη μεταξύ του ιδίου και του mysalonika.gr σύμβαση οριζόμενο χρηματικό ποσό. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του γίνεται η καταχώρησή του στον ανάλογο ονοματικό κατάλογο ενώ παράλληλα του παραχωρείται μια αποκλειστική σελίδα με υλικό και πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση/ δραστηριότητα του. Η σελίδα αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του μέλους και με αποκλειστική ευθύνη του, οπότε το μέλος οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη και να παρέχει πληροφορίες αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις .
Το mysalonika.gr δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου των σελίδων των συνδρομητών του, διατηρεί όμως το δικαίωμα-και όχι την υποχρέωση- να αρνείται την ανάρτηση, να μετακινεί ή να αφαιρεί τμήματα του περιεχομένου που θεωρεί ότι είναι προσβλητικά, χυδαία, παράνομα, ανήθικα, επιβλαβή (ιδίως δε σε ανηλίκους), ρατσιστικά, πορνογραφικά, ότι συνιστούν ποινικό αδίκημα ή ότι θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα και την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής-προσωρινής ή οριστικής- της συνεργασίας με μέλη των οποίων η συμπεριφορά παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων και τις λοιπές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη συνεργασία. Στην περίπτωση αυτή οι τυχόν καταβληθείσες συνδρομές δεν αναζητούνται. Τέλος αποποιείται ρητά και κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν βλάβη των υπολοίπων χρηστών από συναλλαγές τους με μέλη/ συνδρομητές

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το mysalonika. gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/ μέλη. Ο χρήστης /μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το mysalonika .gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/ των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/ και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/ μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης

Η. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο mysalonika.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/ χρήστη του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Το mysalonika.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του mysalonika.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Θ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το mysalonika. gr δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών του με τους διαφημιζόμενους στις σελίδες του τρίτους φορείς ούτε για τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Ι. ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ο χρήστης/ μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του mysalonika . gr για να αναρτά ή/ και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο mysalonika.gr , για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του mysalonika.gr , να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/ μέλος που αναρτά ή/ και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/ και δημοσίευση διαφημίσεων από το mysalonika.gr στις σχετικές σελίδες/ υπηρεσίες.

ΙΑ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Το mysalonika.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε διάφορα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το mysalonika.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το mysalonika.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το mysalonika.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

IB IΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το mysalonika.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το mysalonika.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

ΙΓ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του mysalonika.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή τους διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες.
Αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο για την επίλυση οποιασδήποτε προκύπτουσας διαφοράς είναι τα ελληνικά δικαστήρια.
Οποιαδήποτε διάταξη των ως άνω όρων και προϋποθέσεων καταστεί αντίθετη με το νόμο, παύει αυτομάτως να ισχύει και αφαιρείται χωρίς να θίγεται το κύρος των υπολοίπων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του mysalonika.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών και σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση δεν λαμβάνεται υπόψιν εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στη συμφωνία αυτή
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του mysalonika.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το mysalonika.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του mysalonika.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, mysalonika.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του mysalonika.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.