Παρασκήνιο για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ

Η προγραμματισμένη για τις 31 Μαρτίου εκλογή του νέου CEO στην ΕΥΑΘ μετατίθεται στις 10 Απριλίου με τηλεδιάσκεψη λόγω κορωνοϊού. Με δέκα ημέρες καθυστέρηση θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΥΑΘ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας για την εκλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον κ.