Πόσο θα πληρώσει ο δήμος την ακύρωση της πεζοδρόμησης στην Αγ.Σοφίας

Το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης θα αποφασίσει το ύψος της αποζημίωσης προς τον εργολάβο για την ακύρωση της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας. Το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να δώσει ο δήμος Θεσσαλονίκης στον εργολάβο που θα υλοποιούσε το έργο της πεζοδρόμησης της Αγ.