Θεσσαλονίκη: Πρωτοπόρα επέμβαση για την καρδιά στο Ιπποκράτειο

Διαδερμική εμφύτευση συσκευής προσωρινής υποστήριξης αριστερής κοιλίας