Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες συντήρησης | RThess

Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά, αρχικά πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης των κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας στα παρακάτω σημεία: α) επί της δεξιάς οριογραμμής της επαρχιακής οδού 11 “Θεσσαλονίκης (12ο χλμ Ε.Ο.