Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι ‘πειρατές’ των συνδρομητικών καναλιών

Θα μπορούσε να την ονομάσει κανείς ως την κομπίνα της δεκαετίας με πακτωλό κερδών. Δύο προγραμματιστές από Θεσσαλονίκη και Αθήνα έφτιαξαν έναν κώδικα με την ονομασία “Extreme Codes”, μέσω του οποίοι χιλιάδες χρήστες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης έβλεπαν “πειρατικά” και έναντι μικρής αμοιβής τα προγράμματα συνδρομητικών καναλιών.