Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο το τουριστικό μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης

Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει και διδακτορικά προγράμματα, οι διατριβές των οποίων επίσης θα συνεισφέρουν στην εκπόνηση του σχεδίου. Το ερευνητικό εργαστήριο Τουρισμού Tour Lab του Διεθνούς Πανεπιστημιου Ελλάδος αναλαμβάνει να εκπονήσει το σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ της Θεσσαλονίκης για τα επόμενα πέντε χρόνια.