Στο σκοτάδι δρόμοι στην Κεντρική Μακεδονία λόγω κλοπής καλωδίων

Στα “μαύρα σκοτάδια” είναι αναγκασμένοι να οδηγούν οι διερχόμενοι από συγκεκριμένα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είτε δεν υπάρχουν καθόλου φώτα είτε ο ηλεκτροφωτισμός δεν είναι επαρκής. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από …