Στο τραπέζι η απαγόρευση άσκοπης κυκλοφορίας

Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα στα μέτρα περιορισμού και το πιο σημαντικό είναι η ατομική αλλά και η συλλογική στάση όλων μας απέναντι στον ιό. Ωστόσο, η απαγόρευση άσκοπων μετακινήσεων βρίσκεται στο τραπέζι και μάλιστα στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας.