Συνέδριο “Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση” από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. Μακεδονίας

Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης με θέμα: “Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση”, διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στις 22, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019.