Τα μνημόνια τελείωσαν, η υπερφορολόγηση παρέμεινε, του Προκόπη Χατζηνικολάου | Kathimerini

Πρωταθλήτρια στη φορολογία μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 32% το 2010 εξακοντίστηκαν σε 38,7% το 2018, ενώ τα έσοδα από φόρους στα ακίνητα εξαπλασιάστηκαν.