Θεσσαλονίκη: Ελικοδρόμιο θα φτιάξει το ίδρυμα Νιάρχος στο νέο Παιδιατρικό

Χθες Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων η τροποποίηση της Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), για την υλοποίηση έργων υποδομών, εξοπλισμού και εκπαίδευσης, που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.