Θεσσαλονίκη: Η νέα τάση στα διοικητικά συμβούλια και οι ESG επενδύσεις

Εκδήλωση ΣΒΕ: Ο Στίλπων Νέστωρ μιλά για τις σύγχρονες τάσεις στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τη σημασία τους για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τη σημασία που έχουν τα μέλη το υ διοικητικού συμβουλίου που θέτουν τα κατάλληλα ερωτήματα και τις προκλήσεις υπογράμμισε ο Στίλπων Νέστωρ, διευθύνων σύμβουλος της Nestor Advisors Ltd, Corporate Governance Consutants που μίλησε για τις σύγχρονες τάσεις στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τη σημασία τους για τις ελληνικές επιχειρήσεις στην αποψινή εκδήλωση του ΣΒΕ.