ΘΥΜΕΛΗ: 5η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θεατρικών Σχημάτων στο «Αλέξανδρος»