Το ΑΠΘ ανοίγει δρόμο στρατηγικής συνεργασίας με τη βιομηχανία

Η πανεπιστημιακή γνώση και η μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας πρέπει να βαδίσουν χέρι-χέρι. Γράφει ο αντιπρύτανης Ευστράτιος Στυλιανίδης του Ευστράτιου Στυλιανίδη* Η συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τα Ελληνικά Πετρέλαια προσδίδει μια νέα διάσταση στη σχέση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με την οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγική διαδικασία στην πράξη.