Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) ανακοίνωσε σήμερα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής: Βασίλειος Γάκης, Οικονομολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Γραμματέας του Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Αστέριος Τσουκαλάς, Οικονομολόγος-προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη από το 2006, Νικόλαος Γ.