Το παλιό μαζί με το νέο: Πώς μεταμορφώθηκε ο πεζόδρομος της Παπαμάρκου

Η μεταμόρφωση ενός μικρού πεζόδρομου, στην πλατεία Άθωνος: Δίπλα στα ξυλουργεία και τα εργαστήρια, νέες επιχειρήσεις με δημιουργικό χαρακτήρα Η γοητεία της κρύβεται στη μίξη του παλιού με το καινούργιο. Η οδός Παπαμάρκου, ένας μικρός πεζόδρομος, βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου, στην πλατεία Άθωνος, και τα τελευταία χρόνια βιώνει τη δική της άνθιση.